Pályázat

 A TÁMOP 3.1.4 keretében saját innováció kidolgozására került sor.

Címei: -Témahét: Megemlékezés 1848. március 15-ről.

-Gondolkodj egészségesen! 3 hetes projekt.
Megemlékezés
Március 15-ről

 

Készítette:

Czentnár Csilla

Általános Iskola és Óvoda

Pusztadobos

 

 

TÉMAHÉT

 

Megemlékezés 1848. március 15-ről

 

 

Intézmény neve: Általános Iskola és Óvoda, Pusztadobos

 

Gyermekcsoport: 3-7 éves gyermekek

 

A témahét megvalósítói: az óvoda dolgozói

 

A projekt írója: Czentnár Csilla

 

A feldolgozás időszaka: 2010. március 8-12.

 

A projektben résztvevők köre és száma:

70 gyermek, 5 fő óvodapedagógus, dajkák és pedagógiai asszisztensek, a Szülői Munkaközösség tagjai

 

A projekt létrejöttének szükségessége:

Nemzeti ünnepünkről eddig is megemlékeztünk óvodánkban, de fontosnak éreztük, hogy gyermekeink hazafias érzelmeinek elmélyítése, és magyarságtudatuk formálása érdekében ezt fokozzuk, valamint ezáltal ismerkedhetünk a múlttal, és emlékezhetünk őseinkre.

 

A projekt célja és feladata:  

-fejlődjön gyermekink magyarságtudata, erősödjön hazaszeretetük

-a gyermekek ismerkedjenek meg hazánk jelképeivel, azok fontosságával

-erősödjenek erkölcsi érzelmeik

-a közös programok során elősegítjük közösségi érzelmeik elmélyülését.

 

A projekt végén a gyermekek

 

-megismerkednek 1-2 nemzeti ünnepünkhöz kapcsolódó verssel

-el tudnak énekelni 1-2 március 15-höz kapcsolódó éneket

-ismerik a magyar zászló színeit, le tudják rajzolni

 

Tervezett időtartam: 1 hét

 

Előkészítés:  

-anyaggyűjtés

-megemlékezés tervezése, előkészítése

 

Szervezési feladatok:

-Felelősök kiválasztása

-Közös tevékenységek meghatározása, megvalósítás idejének meghatározása

-Irodalmi és zenei anyag összegyűjtése kiválasztása

-Kellékek beszerzése, eszközök előkészítése

-Csoportszobák, faliújságok dekorációjának előkészítése, megvalósítása

 


 

 

 

Kiscsoport

 

Középső csoport

 

Nagycsoport

 

 

Mese-vers

 

Trombita harsog…

 

 

Pósa Lajos: Magyar vagyok, magyar

 

 

Szepesy Eleonóra:
Március 15.

Az egyszeri huszár

 

 

Ének, zene, énekes játék

 

 

Zenehallgatás:

Kossuth Lajos azt üzente

 

 

Nincs szebb a virágnál…

Zenehallgatás: Huszárgyerek…

 

Menetel az ezred…

Zenehallgatás: Kossuth Lajos azt írta a levélbe

 

 

Rajzolás, mintázás, kézimunka

 

 

Zászló festése,

kokárda színezése

 

Zászló festése, kokárda gyurmázása, színezése

 

 

WC-papír gurigából huszár barkácsolása, zászlókészítés

 

Mozgás

 

 

Lovacskázás

 

Váltóverseny zászlóval

 

Váltóverseny huszársapka és kokárda felhasználásával

 

 

Külső világ tevékeny megismerése

 

Képek nézegetése a huszárokról, a zászló színeinek megbeszélése

 

Képeskönyvek nézegetése a szabadságharccal kapcsolatosan

 

 

Képeskönyv, diafilm nézegetése a forradalommal kapcsolatosan

 

 

Játék

 

 

Homokvár építése az udvaron, pici zászlók készítése és elhelyezése a vár tornyán

1848-as puzzle kirakása a csoportszobában

Szabadban lovacskázás, huszár-játék

 

 

 

 

 

 

 TÉMAHÉT ÖSSZEGZÉSE

 

 

Megemlékezés 1848 március 15-ről


   Nemzeti ünnepünk, március 15. megünnepléséről már az éves munkatervünk megírásakor is határoztunk. A három csoportban a gyermekek egyéni fejlettségi szintjén differenciáltan emlékeztünk meg a szabadságharc fontos elemeiről.

 

   A gyermekek a hét során ezzel kapcsolatos meséket hallgattak, illetve diafilmet nézhettek. Az ének-zene foglalkozások során meghallgathattak több indulót, illetve ők maguk is elsajátítottak ezzel kapcsolatos énekeket. Nagyon szívesen nézegették a huszárokat, lovakat, harci jeleneteket ábrázoló képeskönyveket, melyeket a szülők segítségével gyűjtögettünk. Megbeszéltük, lerajzoltuk, lefestettük a Magyarország jelképeként is szolgáló nemzeti lobogót, valamint a kokárdát. Mozgásos játékainkban is megjelentek a huszárok, hiszen a zászlóval, kokárdával, vagy csákóval kiegészített váltóversenyek talán a leginkább kedvelt tevékenységek közé tartoztak.

   A témahét utolsó napja már minden mozzanatában az ünnep körül zajlott. A gyerekek ünneplő ruhában érkeztek, és mindenki kokárdát kapott a ruhájára. A délelőtt során elsétáltunk a katonáink tiszteletére állított emlékműhöz, ahol mindenki elhelyezhette a saját kis zászlóját.

 

   A 3-7 éves korosztály számára is fontos kell, hogy legyen az ünnep. Éreznie kell, hogy ez a nap más, mint a többi. Március 15-ről való emlékezés lehetőséget ad arra, hogy megemlékezzünk a régi korok hőseiről, és ezáltal kialakítsuk bennük a hazaszeretet érzését.
2010. március 8-12.             2010.márciusKiscsoport

 

 

2010.március

Középső csoport

 

 

2010.március

Nagycsoport

 

 

 

 

 

Gondolkodj Egészségesen!

3 hetes projekt

 

 

Készítette: Sata Hajnalka

Általános Iskola és Óvoda

Pusztadobos

2010.június

 

 

 

Projektterv

 

A projekt címe: Gondolkodj egészségesen!
 
A projekt írója: Sata Hajnalka
 
A projektben résztvevők köre, száma;24 fő nagycsoportos
                                                   2 fő óvodapedagógus
                                                   1 fő dajka
                                                   Szülők
 
A projekt létrejöttének szükségessége:
Az óvodai nevelés alapfeladata az óvodás gyermekek testi és lelki szükségleteinek kielégítése. Ezen belül az egészséges életmód kialakítása.

 

Sajnos azt tapasztaljuk, hogy sok fiatal szülő nem él egészségesen, és gyermekét sem ebben a szellemiségben neveli. Dohányoznak, isznak, éjszakáznak, gyorsételeket, édességeket esznek, nem sportolnak, stb.

 

Projektünk bemutatja, hogy az óvodai élet jó példát adhat a gyermekeknek, szülőknek egyaránt az „egészséges életmód” megalapozására, kialakítására.

 

Ahhoz, hogy a gyermekekben kialakuljon az igény az egészséges életmódra, meghatározó lehet az óvónő és a szülő, a maguk beállítódásával, tevékenységével, mintájával. A mindennapok cselekedetei így válhatnak szemléletformáló és szokásalakító gyakorlattá.

 

Lényegesnek tartjuk a szülők, a család bevonását! Ezt a kérdést minden tekintetben fontosnak tartotta az óvodai nevelés, de mi mégis külön kiemeljük, fokozott hangsúlyt adunk neki.
 

 

A projekt fő célja:  - Az egészséges életmód elemeinek megismertetése.
 
A projekt részcéljai:
-higiénés szokások kialakítása
-egészséges táplálkozás megismertetése,
-fogak egészségének megóvása,
-testi erőnlét, edzettség tudatos fokozása,
-ügyesség fejlesztése,
-mértékletességre nevelés.
-a szabadidő hasznos eltöltésére nevelés,
-a gyermekek, szülők érdeklődésének felkeltése az egészséges életmód iránt,
-közösség fejlesztése,
-természet megismertetése,
-a tanult ismeretek használata
-mozgás megszerettetése,
-ismerkedés az egészséges ételekkel,
-helyes testápolás megismerése,
-kulturált viselkedésre nevelés,
-szabályok betartása,
-együttműködés fejlesztése,
-betegség megelőzése,
 
Időtartam: 3 hét 2010. május 31-június 18.
 
A projekt előélete:
Természetesen, a korábbi években is foglalkoztunk az egészséges életmóddal. A szülőkkel szülői értekezleten beszélgettünk arról a sajnos visszatérő problémáról, hogy a szülők reggeli nélkül indítják óvodába a gyermekeiket, vagy a kisboltban vásárolt édességet eszik meg a csoport folyosóján. A gyerekekkel a foglalkozás keretein belül dolgoztuk fel a tudnivalókat. De ebben az évben úgy döntöttünk, hogy külön kiemeljük, fokozott hangsúlyt adunk ennek a témának.
 
 
Helyzetkép:
Pusztadobos a baktalórántházi kistérség Halmozottan Hátrányos Helyzetű települései közé tartozik. A szülők többsége nem dolgozik, az anyukák több mint fele gyesen van. Az iskolai végzettségük alacsony, többségük napszámból él.
Ezekből következik, hogy a hozzánk óvodába érkező gyermekek nagy számban hátrányos helyzetűek, vagy halmozottan hátrányos helyzetűek.
A 24 fős nagycsoportból 21 gyerek ingyenes étkezésre jogosult, 16 gyerek szüleinek nincs 8 általánosnál magasabb iskolai végzettsége.
 
 
 
Projektterv, a projekt megvalósítási folyamata


Tevékenység

Felelős

Határidő

Előkészítés

Óvodapedagógusok,Dajka, SZMK-tagok,Óvodavezető

2010.05.01.

a lehetséges programok összegyűjtése,

 

a felelősök megnevezése,

eszközigények felmérése,

kapcsolatok felvétele: szülők értesítése,

előzetes program, költségvetés elkészítése

Megvalósítás

Projektindítás

Óvodapedagógusok, dajka,

SZ.M.K. tagok, Óvodavezető, Szülők

2010.05.31.

 

 

 

 

1.Hét

 

 

 

 

 

 

Nagytakarítás

 

2010.06.01.

Veteményezés

2010.06.01.

Autómentes nap

2010.06.02.

Gyalogtúra, sárkányeregetés,

2010.06.03.

Magvas kenyérsütés,

2010.06.04.

Diavetítés: Egészséges, mint a makk, Mazsola fürdik.

 

2010.06.07.

 

 

 

2. Hét

Dohányzás ellenes mese, beszélgetés

2010.06.08.

Zöldségsaláta készítés

2010.06.09.

Vérnyomásmérés

2010.06.10.

Amit a tejfogakról tudni érdemes

2010.06.11.

Gyógytea készítés

 

2010.06.14.

 

 

 

3. Hét

Egészségvédelmi és baleset megelőzési nap

2010.06.15

Állatkerti kirándulás

2010.06.16.

Anyukatorna

2010.06.17.

Gyümölcskóstolás

2010.06.18.

Értékelés

 

 

A tapasztalatok megbeszélése, következtetések levonása

Óvodapedagógusok, dajka, SZ.M.K. tagok, Óvodavezető, Szülők

2010.06.25.

Gyermek, szülői visszajelzések, vélemények kiértékelése

 

 

A 3 hetes projekt nyitónapja a
Nagytakarítás volt.
-szülők bevonása,
-délelőtt a csoportszoba kitakarítása közösen a gyerekekkel, mosogatás a babakonyhában, törölgetés, mosás, teregetés, stb.
-délután az anyukákkal és az apukákkal közösen előkészíteni az óvoda gyakorlókertjét a másnapi veteményezésre.
-gyomtalanítás, robizás, ágyások készítése, gereblyézés,
 
Célunk a környezetünk rendben tartására nevelés, igényesség kialakítása.

 

 


 

Veteményezés a szülőkkel közösen.
-hagymaduggatás,
-retek, saláta, sárgarépa, uborka, csemegekukorica mag vetése.
 
Cél: a természet megismerésére nevelés (hogyan lesz a magból zöldség?)
-Mire van szüksége a növénynek a fejlődéshez?
-munkára nevelés,
-igényességre nevelés,
-tervezésre nevelés,
-miből mi lesz,
-mire van szükségünk?
-a megtermelt zöldségekből milyen egészséges ételeket fogunk tudni készíteni?
 

                                             

              

 

 

2010.06.02-án Autómentes nap!
 
A motorizált járművek, különösen a személygépkocsik túlzott használata komoly kockázatokat rejthet. Például a közlekedési balesetek, a szennyezett levegő által kiváltott légzőszervi betegségek, a közlekedési zsúfoltság által okozott stressz, zajszennyezés, a mozgás-szegény életmód miatti túlsúly.
Akiket a szüleik mindennap autóval hoznak óvodába, nem tudnak tapasztalatot szerezni a gyalogos közlekedés terén. Ezúton szeretnénk minél több gyermeket és felnőttet arra ösztönözni, hogy közlekedjen okosan gyalog, vagy biciklin.
A szülőket pedig arra bíztatjuk, hogy ismertessék, meg gyermekeikkel hogyan kell helyesen gyalogosan, vagy kerékpárral közlekedni.
Egészségünk megőrzéséhez, javíthatjuk környezetünk állapotát, és hozzájárulhatunk természeti értékeink védelméhez is
 

 

Gondolkodj Egészségesen!

2010.06.02-án Autómentes napot tartunk!!

Kérünk minden kedves szülőt, hogy gyermekét

gyalog, vagy kerékpárral hozza az óvodába.

 

 

 

Gyalogtúra a közeli erdőbe:

-Táskába egészséges ételek, italok készítése
-A mozgás szeretetére nevelés
-A természet védelmére nevelés
-A természet kincseiben való gyönyörködés.
-Erdei séta szabályai:
 
-Ne hangoskodj!
-Ne szemetelj!
 
-Túra hossza: 3 km.
Indulás: 2010.06.03. 900óra
 
-Nagyító, messzelátó segítségével figyelni a madarakat, vizsgálni a bogarakat, növényeket.
-Kincsek gyűjtése.

 

                         

 

  

 

Magvas kenyérsütés, a gyerekekkel:
 
Hozzávalók:
 
Víz 310ml,
Magos liszt,
Só 2 kiskanálnyi
Tejpor 2 evőkanálnyi
Cukor: 2 evőkanálnyi
Vaj/Olaj: 3 evőkanálnyi
Zacskós élesztő 2 kiskanálnyi
 
A kenyér az egyik legrégebbi élelmiszer, amit ismerünk. A legtöbb kultúra meghatározó ételévé vált.
-Kenyérsütés régen (dagasztás, kelesztés, kemence, sütőlapát, stb.)
-És most: (kenyérsütő gép)
-Ki süti a kenyeret: a pék munkája?
-Kenyérfajták: fehér, Graham, barna, magvas.

 

 

 

Diavetítés:
 
-Egészséges, mint a makk
-Mazsola fürdik
-Higiéniai szokásokról való beszélgetés
-Testápolás, tisztálkodás alapszabályai
-Egészséges-egészségtelen ételek

 

 

Óvodai Dohányzás megelőzési Program

A program céljai: az óvodáskorú gyermekek egészségének védelme, a dohányzás megelőzése.
A dohányzással kapcsolatos vélemény, értékrend formálása már óvodáskorban is időszerű.
Alapvető viselkedésminták bevésődnek, természetesen a dohányzással kapcsolatosan is. A megelőzés egyik leghatékonyabb formája, hogy a gyermekek olyan információ birtokába jussanak, amelyek alapján a dohányzást helytelenítő attitűd alakulhat ki.
 
A program feladata:
-Az egyéni ismeretek feltérképezése a dohányzással kapcsolatosan
-Az életkori sajátosságoknak megfelelő szintű információk átadása a témában
-Az egészséges életmód választását megkönnyítő, dohányzással kapcsolatos attitűd formálása
Úrné Elek Erika és Szabó Erzsébet: Dr. Harkály különös esete című mesén keresztül ismertettük meg a gyermekekkel a dohányzás káros hatásait, az életkori sajátosságaikat figyelembe véve. 

 

Ne füstöt szívj, jó levegőt,

A füst mérgezi a tüdőt.

Aki mozog, már nem beteg,

Egészséges minden gyerek.

                                            

 

 


Zöldségsaláta készítés:


-Sz. M.K. Tagok felkérése a zöldségek beszerzésére.
-Paradicsom, paprika, uborka, hagyma,
-Öntet: Kefir
-Ismerkedés a zöldségekkel, ízével, színével, illatával.
-Egészségesek-e?
-Zöldségtisztítás és szeletelés.
-Miért kell fogyasztás előtt megmosni a zöldségeket?
-A többi csoport és a dolgozók megvendégelése a saját készítésű egészséges salátával.
-Elfogyasztása tízóraira.
 

   

                                           

Vérnyomásmérés:

-Védőnő bevonása: a reggeli gyülekezőidőben igény szerint vérnyomásmérés a szülőknek és a gyerekeknek.
-Tájékoztatás a magas vagy ingadozó vérnyomás kockázatairól, kialakulásáról.
-Szükség esetén szakorvoshoz irányítás.
-Beszélgetés a megelőzésről.
 
Kialakulásában nagy szerepe van:
 
 
-az idegrendszer fokozott terhelésének
-örökletes adottságnak
-testsúlyfeleslegnek
-magas só bevitelnek
-mozgásszegény életmódnak
-állati zsírok fogyasztásának
 
 
 
Tegyen ellene:
 
 
-Rendszeresen ellenőrizze vérnyomását, járjon szűrővizsgálatokra!
-Ne dohányozzon!
-Mérsékelten fogyasszon alkoholt!
-Korlátozza a só bevitelét!
-Egyen több zöldséget és halat!
-Csökkentse a cukor fogyasztását!
-Mozogjon sokat!
-Csökkentse a testsúlyát!
-Ne fogyasszon zsíros ételeket!
-Kerülje a feszültséggel járó helyzeteket!
-Pihenjen!
 

 

 

Amit a tejfogakról tudni érdemes

6 éves kor környékén kezdik el felváltani a tejfogakat a maradandó fogak.
A tejfogak, sokkal gyorsabban szuvasodnak, mint a maradandó fogak. Ennek az az oka, hogy a maradandó fogakhoz képest a tejfogakat sokkal vékonyabb zománcréteg borítja, így a szuvasodás hamarabb éri el a fog belsejét.
A leggyakoribb kiváltó oka a tartós cumizás, ami leginkább akkor ártalmas, ha az üvegből a gyermek cukortartalmú italokat fogyaszt. Különösen kerülni kell, hogy csak úgy megszokásból igyunk az üvegből cukrozott teát, gyümölcsleveket, üdítőket.
Az étkezések utáni fogmosásra minél hamarabb célszerű rászoktatni a gyermeket. Nagyon fontos, hogy a fogak tisztítása alapos legyen és megfelelő.
Az óvodában a gyerekek minden nap mosnak fogat.
 
„Egér, egér kisegér,
van-e fogad hófehér.
Adok neked tejfogat,
Te meg adjál csontfogat”.
 
A program témái:
-Fogváltás,
-Egészségtelen ételek, italok,
-Helyes fogmosás technikája,
-Fogorvos munkája,
-Megismerkedés a fogak elnevezésével.(Őrlő, metsző, lapát, szemfog)

 


Gyógyteakészítés

„Fűben-fában orvosság”
 
-Orvosi szikfű, kamillavirág és csalánlevél szedése, szárítása, teafőzés
-Beszélgetés a gyógyteák pozitív hatásairól.
 
A kamilla az egyik legismertebb és leggyakrabban használt gyógynövény. A kamillában található hatóanyagok gyulladás gátló, görcsoldó hatásúak, serkentik az emésztést.
A kamilla a külsőleg és belsőleg is felhasználható.
Az óvodát körülvevő erdőben-nagyszámban előfordul a csalán, ezért gyűjtése nem okoz különösebb nehézséget.
A gyermekek kesztyűt húznak, hogy elkerüljük a kellemetlen csípéseket.
A növény frissen is felhasználható, de levelét megszárítva sokáig eltartható.
Számtalan, a szervezetre gyakorolt jótékony hatását ismerjük, talán nincs is olyan betegség, melyet a csalán ne gyógyítana, vagy legalább a tüneteit ne enyhítené.
A csalán bőségesen tartalmaz vitaminokat (A; B; C), valamint ásványi anyagokat (vas, magnézium, kálium, kalcium, stb.)

 

 

Csalántea

 1 evőkanálnyi teát forrázzunk le 2dl vízzel, 10 perc állás után szűrjük le, édesíthetjük mézzel.


 

Kamillatea

 1 evőkanálnyi kamillavirágot 2-2,5 dl vízben 1 percig főzünk, 15 perc után leszűrjük, majd fogyasztjuk.

 

 

 

Egészségvédelmi és baleset megelőzési nap

„A tisztaság fél egészség.”
Beszélgetés az egészségünk védelméről, mit tudunk tenni azért, hogy megóvjuk az egészségünket?
-Helyes öltözködés (Időjárásnak megfelelően).
-Együnk sok zöldséget, gyümölcsöt, igyunk naponta sok vizet, gyógyteát, mellőzzük az édességet, a zsíros ételeket.
-Mozogjunk, sportoljunk sokat, eddzük testünket.
-Minél egészségesebb a testünk, annál hamarabb meggyógyulunk.
-Beszélgetés az ismert betegségekről, (láz, megfázás, allergia, gyomorrontás, bárányhimlő)
-Megismerjük az orvos, és a védőnő munkáját!
 
A közelgő Állatkerti kirándulásra felkészülve, beszélgetés a kirándulással, közlekedéssel együtt járó veszélyekről, elvárható magatartásról. A gyermekek életkori sajátosságát figyelembe véve, felhívjuk a figyelmüket a balesetvédelmi előírásokra.
 
 
Kirándulás a  Nyíregyházi Vadasparkba a szülőkkel közösen

-Célunk: a kirándulás keretében az állatkerti állatok életmódjának megfigyelése, közös etetésük, simogatásuk.
-A szabadidő hasznos eltöltésére nevelés
-A gyerekek érdeklődésének felkeltése a természet iránt.
-Természetvédelem, állatvédelem, állatgondozás
-Mozgás (séta) megszerettetése
-Közösségfejlesztés
 
Indulás: 2010. 06. 16. 900 óra

 

                                            

Anyukatorna     
                                            „Ép testben ép lélek”
Anyukák részére tornát szervezünk
2010.06.17-én délután 1700-órakor.
Célunk ezzel a programmal,
-az együttmozgás élményének bemutatása,
-a torna hasznosságának ismertetése,
-közösségkovácsolás, mozgás megszerettetése.

 

 

 

 

 

 

Gyümölcskóstolás

Az SZMK tagok bevonásával gyűjtünk ebben az évszakban termő gyümölcsöket: szamócát, cseresznyét.
A gyerekek figyelmét felhívjuk arra, hogy nagyon sokszor fogyasszanak gyümölcsöt természetes vitaminforrásként.
Mindenféle gyümölcs finom, és nagyon egészséges.
A gyümölcsöket megnevezzük, ismerkedünk alakjukkal, színükkel, illatukkal, ízükkel.
Az óvodában megmossuk, félbevágjuk, daraboljuk és tudatosítjuk a gyerekekkel, hogy csak megmosott gyümölcsöt szabad fogyasztani, a szárát és a magját nem esszük meg.
Félbe is vágjuk, megbeszéljük, milyen részekből áll, össze is hasonlítjuk, héját, húsát, magjait.
 

 

 

 

 

 

Torna a gyerekekkel
 
A háromhetes projekt alatt, minden nap közös gimnasztikai gyakorlatot végeztünk, amibe örömmel kapcsolódtak be a kicsik és a középsősök is.

 

   

 
Értékelés:

Mindenki számára fontos tény, hogy legfőbb kincsünk az egészségünk. Születésünk pillanatától kezdve, vigyáznunk kell rá. Nap, mint nap sokat tehetünk egészségünk védelméért.
A háromhetes projekt során a szokásosnál több figyelmet fordítottunk az egészséges életmód teendőire, a helyes táplálkozásra, a fogápolásra, a testmozgásra, a betegségek megelőzésére.
A gyerekek és a szülők is nagy örömmel fogadták a tervezett programokat, kérésünkre az SZ.M.K. Tagjai szívesen segédkeztek az anyagok beszerzésében. Otthon is nagy lelkesedéssel gyűjtögették a témákhoz kapcsolódó könyveket és képeket, gyerek és szülő egyaránt.
A sok pozitív visszajelzés miatt jövőre is szeretnénk megvalósítani a projektet.
 


Egészséggel kapcsolatos versikék:
 

 

 

Jutka fején kócos haj,
Ment a búgja a ja jaj,

Siess fésű, hajkefe
Fésüld haját rendesre.
Jaj, a körmöm fekete,
Körömkefe jöjj ide,
Súrold körmöm tisztára,
Úgy menjek óvodába.
 
 
 
 
 

Sűrűfésű, hajkefe
Jer, ide, a kezembe
Fésülködök simára,
Úgy megyek az óvodába.
Nem lyukas a harisnyám,
Megvarrta édesanyám.
A ruhácskám szép, tiszta
Édesanyám kimosta
Óvó néni rám nevet,
Jaj de rendes kisgyerek.


 

Dalocska: ( a kicsi vagyok én dallamára el lehet énekelni.)

 
Koszos a kezem, meg tenyerem,
Ettől leszek nagyon beteg, hogyha megeszem.
De én megmosom,
Vízzel, szappannal,
Eltűnnek a bacilusok,
Nem lesz semmi baj.